ZAPYTANIA OFERTOWE - RUSTYKALNE KUCHNIE I STYLOWE MEBLE DREWNIANE - ZAPERT.EU

ZAPERT.EU
Przejdź do treści

Menu główne:

ZAPYTANIA OFERTOWE

DOTACJA
Firma STOLARKA-ZAPERT FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA Marcin Zapert  jest beneficjentem grantu w ramach umowy nr RPWM.01.05.02-28-0148/19-00, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko – Mazurskiego z Poddziałania 1.5.2. Realizujemy projekt pod nazwą: "Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego Warmii i Mazur w przedsiębiorstwie STOLARKA-ZAPERT FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA Marcin Zapert".

W ramach realizacji umowy ogłaszane będą zapotrzebowanie na następujące produkty i usługi:

1. Realizacja zadania : nadzór inżyniera kontraktu


Aktualizacja z dnia 07-10-2020r
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstwie zapytania ofertowego nr 01/2020 z dnia 19-09-2020r. oferta Pana Krzysztofa Panasiuka uzyskała największą ilość punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 
Marcin Zapert tel. 503 836 887
stolarzolsztyn@gmail.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego