ZAPYTANIA OFERTOWE - RUSTYKALNE KUCHNIE I STYLOWE MEBLE DREWNIANE - ZAPERT.EU

Mebel to nie tylko kawałek drewna - to fragment Twojego życia !

Pomagamy stworzyć wnętrza, które łączą ludzi i cieszą serca
Meble rustykalne tworzone z pasją
MENU
Pomagamy stworzyć wnętrza, które łączą ludzi i cieszą serca
Mebel to nie tylko kawałek drewna - to fragment Twojego życia !

Przejdź do treści

ZAPYTANIA OFERTOWE

PROJEKTY UE
Firma STOLARKA-ZAPERT FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA Marcin Zapert  jest beneficjentem grantu w ramach umowy nr RPWM.01.05.02-28-0148/19-00, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko – Mazurskiego z Poddziałania 1.5.2. Realizujemy projekt pod nazwą: "Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego Warmii i Mazur w przedsiębiorstwie STOLARKA-ZAPERT FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA Marcin Zapert".

W ramach realizacji umowy ogłaszane będą zapotrzebowanie na następujące produkty i usługi:

1. Realizacja zadania : nadzór inżyniera kontraktu


Aktualizacja z dnia 07-10-2020r
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstwie zapytania ofertowego nr 01/2020 z dnia 19-09-2020r. oferta Pana Krzysztofa Panasiuka uzyskała największą ilość punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Realizacja zadania : BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO STOLARNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM W ŁĘGAJNACH

I PRZETARG

Aktualizacja z dnia 23-12-2020 r
W dniu 29.01.2021 r zostały złożone oferty na wszystkie zadania, zgodnie z zapytaniem ofertowym 01/2020 z dnia 23.12.2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami.

Aktualizacja z dnia 01-02-2021 r
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego nr 01/2020 z dnia 23.12.2020 r. przetarg zostaje unieważniony ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację projektu o ponad 100%

II PRZETARG


Aktualizacja z dnia 11-02-2021 r
W dniu 11.02.2021 r zostały złożone oferty na wszystkie zadania, zgodnie z zapytaniem ofertowym 01/2021 .

Aktualizacja z dnia 16-03-2021 r
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego nr 01/2020 z dnia 23.12.2020 r. przetarg zostaje unieważniony ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację projektu o ponad 100%

Przetarg zostaje unieważniony ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację projektu o 100%


III PRZETARG


Aktualizacja z dnia 09-06-2021 r
W dniu 09.06.2021 r. zostały złożone oferty na wszystkie zadania, zgodnie z zapytaniem ofertowym 01/2020.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertami

Aktualizacja z dnia 26-06-2021 r.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego nr 01/2020 z dnia 09.06.2021 r. przetarg zostaje unieważniony ze względu na brak spełnienia warunków Oferenta zawartych w zapytaniu. W przetargu brała udział tylko jedna firma.


Wróć do spisu treści